Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 19 januari 2018

Kalendarium

Vi planerar in aktiviteter för hela läsåret. Det kan vara utvecklingssamtal, disponibla dagar, friluftsdagar och andra schemabrytande aktiviteter.

ÖPPET HUS
27 november 2017 kl. 18 – 20
​29 januari 2018 kl. 18 – 20

LÄSÅRSTIDER 2017/2018
Hösttermin: 21 augusti ​2017 ​– ​12 januari 201​8​
Vårtermin: 8 januari – 14 juni 2018

LOVDAGAR
Höstlov: 30 oktober – 3 november 2017
Jullov: 22 december 2017 – 5 januari 2018
Sportlov: 19 februari – 23 februari 2018
Påsklov: 26 mars – 2 april 2018

Övriga lovdagar:
30 april – 1 maj 2018
10 –11 maj 2018
6 juni 2018

UTSPARK
5 juni 2018

STUDIEDAGAR
29 september 2017
​25 januari ​2018
7 mars 2018
22 maj 2018

DISPONIBLA DAGAR
21 november 2017, ​
16 mars 2018, 3 maj 2018

Eleverna är schemafria, men ges möjlighet till extra anpassning av undervisningen. Det kan handla om eventuella kompletteringar av examinationer (behovet av det avgör läraren) eller att det genomförs föreläsningar / studiebesök.

RESERVERADE DAGAR FÖR UTVECKLINGSSAMTAL
15 november 2017
6 mars 2018

Två gånger per läsår bjuder din mentor in dig och vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Vi fokuserar på trygghet, studiero och på hur det går i dina kurser. Inför utvecklingssamtalet får du svara på några frågor. Dina lärare lämnar underlag till din mentor om hur det går i kurserna.

FRILUFTSDAGAR
7 februari 2018 (år 1)
5 april 2018 (år 2)

INFORMATIONSMÖTE FÖR VÅRDNADSHAVARE
7 september (gäller elever i år 1)

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.