Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 19 augusti 2021

Kalendarium

Vi planerar in aktiviteter för hela läsåret. Det kan vara utvecklingssamtal, disponibla dagar, friluftsdagar och andra schemabrytande aktiviteter.

ÖPPET HUS
22 november 2021 kl 18:00 - 20:00
31 januari 2022 kl 18:00 - 20:00

LÄSÅRSTIDER 2020/2021
Hösttermin: 23 augusti 2021 - 18 januari 2022
Vårtermin: 19 januari 2022 – 16 juni 2022

OBS!
Åk1 startar HT2021 23 augusti.
Åk2 & 3 startar enligt schema 25 augusti.

LOVDAGAR 2021/2022
Höstlov: 1 november - 5 november 2021
Julavslutning: 22 december
Jullov:
23 december 2021 – 7 januari 2022
Sportlov: 21– 25 februari 2022
Påsklov: 11 april - 18 april 2022

Övriga lovdagar:
26-27 maj 2022
6 juni 2022

UTSPARK
Datum kommer!

STUDIEDAGAR 2021/2022
30 september 2021
30 november 2021
24 januari 2022
16 mars 2022
24 maj 2022

DISPONIBLA DAGAR
24 november 2021
17 mars 2022
16 maj 2022

Eleverna är schemafria, men ges möjlighet till extra anpassning av undervisningen. Det kan handla om eventuella kompletteringar av examinationer (behovet av det avgör läraren) eller att det genomförs föreläsningar / studiebesök.

RESERVERADE DAGAR FÖR UTVECKLINGSSAMTAL
16 november 2021
1 mars 2022

Två gånger per läsår bjuder din mentor in dig och vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Vi fokuserar på trygghet, studiero och på hur det går i dina kurser. Inför utvecklingssamtalet får du svara på några frågor. Dina lärare lämnar underlag till din mentor om hur det går i kurserna.

FRILUFTSDAGAR
Datum kommer!

INFORMATIONSMÖTE FÖR VÅRDNADSHAVARE
(Datum ej klart) september 2021 (gäller elever i år 1)

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.