Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 25 mars 2021

Kalendarium

Vi planerar in aktiviteter för hela läsåret. Det kan vara utvecklingssamtal, disponibla dagar, friluftsdagar och andra schemabrytande aktiviteter.

ÖPPET HUS
16 november 2020 kl. 18 – 20
OBS! Digitalt Öppet Hus. Länk kommer!

25 januari 2021 kl. 18 – 20

LÄSÅRSTIDER 2020/2021
Hösttermin: 18 augusti 2020 - 15 januari 2021
Vårtermin: 18 januari 2021 – 10 juni 2021

OBS!
Åk1 startar HT2020 18 augusti.
ESTEV startar 19 augusti
Åk2 & 3 startar enligt schema 20 augusti.

LOVDAGAR 2020/2021
Höstlov: 26 oktober - 30 oktober 2020
Julavslutning: 22 december
Jullov:
23 december 2020 – 8 januari 2021
Sportlov: 22 – 26 februari 2021
Påsklov: 29 mars - 5 april 2021

Övriga lovdagar:
13-14 maj 2021

UTSPARK
1 juni 2021

STUDIEDAGAR 2020/2021
23 september 2020
18 januari 2021
17 mars 2021
25 maj 2021

DISPONIBLA DAGAR
18 november 2020
21 december 2020
18 mars 2021
17 maj 2021

Eleverna är schemafria, men ges möjlighet till extra anpassning av undervisningen. Det kan handla om eventuella kompletteringar av examinationer (behovet av det avgör läraren) eller att det genomförs föreläsningar / studiebesök.

RESERVERADE DAGAR FÖR UTVECKLINGSSAMTAL
10 november 2020
2 mars 2021

Två gånger per läsår bjuder din mentor in dig och vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Vi fokuserar på trygghet, studiero och på hur det går i dina kurser. Inför utvecklingssamtalet får du svara på några frågor. Dina lärare lämnar underlag till din mentor om hur det går i kurserna.

FRILUFTSDAGAR
11 februari 2021 (åk 1)
27 maj 2021 (åk2)

INFORMATIONSMÖTE FÖR VÅRDNADSHAVARE
(Datum ej klart) september 2020 (gäller elever i år 1)

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.