Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 02 december 2019

Kalendarium

Vi planerar in aktiviteter för hela läsåret. Det kan vara utvecklingssamtal, disponibla dagar, friluftsdagar och andra schemabrytande aktiviteter.

ÖPPET HUS
25 november 2019 kl. 18 – 20
27 januari 2020 kl. 18 – 20

LÄSÅRSTIDER 2019/2020
Hösttermin: 19 augusti 2019 - 10 januari 2020
Vårtermin: 14 januari 2020 – 11 juni 2020

LOVDAGAR
Höstlov: 28 oktober - 1 november 2019
Julavslutning: 20 december
Jullov:
23 december 2019 – 6 januari 2020
Sportlov: 17 – 21 februari 2020
Påsklov: 6 - 13 april 2020

Övriga lovdagar:
1 maj 2020
21-22 maj 2020

UTSPARK
2 juni 2020

STUDIEDAGAR
7 januari 2020
23 januari 2020
18 mars 2020
26 maj 2020

DISPONIBLA DAGAR

20 november 2019
24 mars 2020

Eleverna är schemafria, men ges möjlighet till extra anpassning av undervisningen. Det kan handla om eventuella kompletteringar av examinationer (behovet av det avgör läraren) eller att det genomförs föreläsningar / studiebesök.

RESERVERADE DAGAR FÖR UTVECKLINGSSAMTAL
12 november 2019
3 mars 2020

Två gånger per läsår bjuder din mentor in dig och vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Vi fokuserar på trygghet, studiero och på hur det går i dina kurser. Inför utvecklingssamtalet får du svara på några frågor. Dina lärare lämnar underlag till din mentor om hur det går i kurserna.

FRILUFTSDAGAR
6 februari 2020
28 maj 2020

INFORMATIONSMÖTE FÖR VÅRDNADSHAVARE
10 september 2019 (gäller elever i år 1)

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.