Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 24 januari 2019

Kalendarium

Vi planerar in aktiviteter för hela läsåret. Det kan vara utvecklingssamtal, disponibla dagar, friluftsdagar och andra schemabrytande aktiviteter.

ÖPPET HUS
26 november 2018 kl. 18 – 20
28 januari 2019 kl. 18 – 20

LÄSÅRSTIDER 2018/2019
Vårtermin: 14 januari – 12 juni 2019
Hösttermin: 19 augusti - 13 januari 2020

LOVDAGAR
Sportlov: 18 februari – 22 februari 2019
Påsklov: 15 april – 22 april 2019
Höstlov: 28 oktober - 2 november
Jullov: 23 december 2019 - 6 januari 2020

Övriga lovdagar:
1 maj 2019
30-31 maj 2019
6 juni 2019

UTSPARK
4 juni 2019

STUDIEDAGAR
19 mars 2019
14 maj 2019
26 september 2019
7 januari 2020

DISPONIBLA DAGAR

29 mars 2019
7 maj 2019

Eleverna är schemafria, men ges möjlighet till extra anpassning av undervisningen. Det kan handla om eventuella kompletteringar av examinationer (behovet av det avgör läraren) eller att det genomförs föreläsningar / studiebesök.

RESERVERADE DAGAR FÖR UTVECKLINGSSAMTAL
13 november 2018
20 mars 2019

Två gånger per läsår bjuder din mentor in dig och vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Vi fokuserar på trygghet, studiero och på hur det går i dina kurser. Inför utvecklingssamtalet får du svara på några frågor. Dina lärare lämnar underlag till din mentor om hur det går i kurserna.

FRILUFTSDAGAR
7 februari 2019 (år 1)

INFORMATIONSMÖTE FÖR VÅRDNADSHAVARE
11 september 2018 (gäller elever i år 1)

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.