Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 02 mars 2020

Kalendarium

Vi planerar in aktiviteter för hela läsåret. Det kan vara utvecklingssamtal, disponibla dagar, friluftsdagar och andra schemabrytande aktiviteter.

ÖPPET HUS
(datum ej klart) november 2020 kl. 18 – 20
(datum ej klart) januari 2021 kl. 18 – 20

LÄSÅRSTIDER 2019/2020
Hösttermin: 19 augusti 2019 - 10 januari 2020
Vårtermin: 14 januari 2020 – 11 juni 2020

LÄSÅRSTIDER 2020/2021
Hösttermin: 18 augusti 2020 - 15 januari 2021
Vårtermin: 18 januari 2021 – 10 juni 2021

LOVDAGAR 2019/2020
Höstlov: 28 oktober - 1 november 2019
Julavslutning: 20 december
Jullov:
23 december 2019 – 6 januari 2020
Sportlov: 17 – 21 februari 2020
Påsklov: 6 - 13 april 2020

Övriga lovdagar:
1 maj 2020
21-22 maj 2020

 

LOVDAGAR 2020/2021
Höstlov: 26 oktober - 30 oktober 2020
Julavslutning: 22 december
Jullov:
23 december 2020 – 8 januari 2021
Sportlov: 22 – 26 februari 2021
Påsklov: 29 mars - 5 april 2021

Övriga lovdagar:
13-14 maj 2021

UTSPARK
2 juni 2020

STUDIEDAGAR 2019/2020
18 mars 2020
26 maj 2020

STUDIEDAGAR 2020/2021
23 september 2020
18 januari 2021
17 mars 2021
18 maj 2021

DISPONIBLA DAGAR
24 mars 2020

Eleverna är schemafria, men ges möjlighet till extra anpassning av undervisningen. Det kan handla om eventuella kompletteringar av examinationer (behovet av det avgör läraren) eller att det genomförs föreläsningar / studiebesök.

RESERVERADE DAGAR FÖR UTVECKLINGSSAMTAL
3 mars 2020
10 november 2020
2 mars 2021

Två gånger per läsår bjuder din mentor in dig och vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Vi fokuserar på trygghet, studiero och på hur det går i dina kurser. Inför utvecklingssamtalet får du svara på några frågor. Dina lärare lämnar underlag till din mentor om hur det går i kurserna.

FRILUFTSDAGAR
28 maj 2020 (åk 2)

INFORMATIONSMÖTE FÖR VÅRDNADSHAVARE
(Datum ej klart) september 2020 (gäller elever i år 1)

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.