Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 23 mars 2018

Kronprinsessan besöker vår skola

Idag hälsar vi kronprinsessan Victoria välkommen till Malmö latinskola. Kronprinsessan är här för att lära sig mer om hur vi arbetar med FN:s globala mål och hållbar utveckling.

Kronprinsessan möter eleverna Fanny Svensson och Anna Jörgensen, som tillsammans med sina lärare Elin Dahmberg och Sara Böök, har arbetat i ett projekt i samarbete med Miljöförvaltningen, Malmö stad.

Besöket innefatar dels en redovisning om hur SA17B har arbetet och dels under en lunch, där både elever, lärare och skolledare berättar om vår skolas hållbarhetsarbete.

 

Globala målen - Vad har mat med saken att göra?

Hösten 2017 gav Miljöförvaltningen eleverna i SAMED, SA17B, ett uppdrag där de skulle hjälpa till att sprida kunskap och inspiration om Globala målen genom att intervjua och porträttera personer i Malmö som på olika sätt arbetar med mat och belysa hur de Globala hållbarhetsmålen knyter an till vår vardag. 

I publikationen "Globala målen - från globalt till lokalt"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har elever i SA17B på Malmö latinskola bidragit med intervjuer och fotografier, där olika aspekter av hur vårt samhälle fungerar, och vad vi skulle kunna göra i vårt vardagsliv och i våra verksamheter i Malmö stad för att bidra till en mer hållbar framtid.

Läs publikationen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Foto: Malmö latinskola