Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 15 november 2018

Psykologi - ny profil!

Är du intresserad av att förstå hur människor fungerar? Nu har du möjlighet att söka vårt samhällsvetenskapliga program med profil psykologi!

På profilen psykologi bygger vi en gedigen kunskap om samhället, hur vi människor fungerar och kommunicerar och hur vi påverkas av allt som händer runt omkring oss.

Profilen riktar sig till dig som är intresserad av att förstå människor, vad som driver oss och hur påverkan fungerar. I kurser såsom psykologi, sociologi och kommunikation kommer du lära dig bland annat om psykologins framväxt som vetenskap, olika teorier samt klinisk psykologi (psykisk ohälsa). Vi kommer också att titta mer på hur psykologi och samhällsutveckling går hand i hand.

Vi utgår från de stora händelserna i ett världsperspektiv och i kurser som psykologi, sociologi och kommunikation bryter vi ner kunskaperna till den mänskliga nivån, på hur vi människor påverkas av och kan påverka samhället omkring oss.

Läs mer om samhällsvetenskapliga programmet

Läs mer om inriktningen samhällsvetenskap

Kurser i profilen

Psykologi 100 p

Sociologi 100 p

Kommunikation 100 p

Foto: Public Domain