Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 15 mars 2019

Malmö, vad drömmer du om?

“Malmö, vad drömmer du om?” är en utställning om drömmar av elever som går SPR18A (språkintroduktion) och ES17F (estetiska programmet estetik & media) på Malmö Latinskola.

Projektet, som leds av Imágenes del Sur / Bilder från Söder, sammanför gymnasieungdomar med skånska fristadsförfattare för att tillsammans arbeta med kreativt skrivande, samtal om kreativa processer, och arbete med visualiseringar av elevernas egna drömmar. Eleverna har också tagit del av författarnas berättelser om konflikter och förföljelse i hemlandet - och hur de sökt sina drömmar.

Projektets första år mynnar nu ut i en ambulerande utställning som kommer att hänga på Stadshuset i Malmö den 14-28 mars, med vernissage den 14 mars kl 14.30-16.00.

Besökare kommer att kunna ta del av elevernas foton, illustrationer och texter.

Den 2-11 april flyttar utställningen vidare till MKB’s lokaler i Lorensborg (Lorensborgsgatan 8) och Rönnen (Rönnblomsgatan 11) för att synliggöra verken för så många Malmöbor som möjligt.

Välkommen! 

FAKTARUTA

"Malmö, vad drömmer du om?" är ett treårigt projekt som drivs av Imágenes del Sur / Bilder från Söder, med stöd av Allmänna Arvsfonden. I samarbete med författare och artister från ICORN, Malmö Latinskola, ABF och MKB. Projektets material och dokumentation kommer efter tre år att utmynna i en metodbok, fritt tillgänglig via nätet för de som vill arbeta vidare med konceptet i skolan.

Författarna som är kopplade till projektet är Naeimeh Doostdar (Iran), Jude Dibia (Nigeria), Wali Arian (Afghanistan), Parvin Ardalan (Iran) och Abduljabbar Alsuhili (Jemen).

Foto: Josefine Feldthus