Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 29 april 2020

Student 2020 - Ett annorlunda firande

Tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar vi på Malmö latinskola för fullt med att hitta bästa tänkbara lösning för firandet av Student 2020. Malmö latinskola har lämnat in ett förslag till förvaltningen, vilket vi inväntar respons på.

Att avsluta sina studier på gymnasiet är en viktig milstolpe i livet och det känns angeläget att fira. Den 2/6 när studenterna på Malmö latinskola springer ut blir ett annorlunda firande och vi behöver av förklarliga skäl göra stora uppoffringar. Vi ber att få återkomma med tydlig information hur det ska gå till.

Gymnasieeleverna har under våren solidariskt ställt upp och gjort stora uppoffringar. Stort tack för era insatser och er uthållighet! Vi måste fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att årets studentfirande inte blir den stora fest vi är vana vid. Men tillsammans hoppas vi kunna skapa fina minnen.

Tisdagen den 28/4 höll utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndighetens generaldirektör en pressträff länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstermed anledning av årets studentfirande.

Läs även mer i artiklarna:

BESLUTSGÅNG

  1. Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutar om riktlinjer.

  2. Skolverket arbetar med att vidareförmedla informationen till rektorer och lärare.

  3. Beslutet om hur man ska göra konkret ligger på skolhuvudman (och rektor). Det ser olika ut på olika skolor i landet, så det är många faktorer som spelar in i hur student 2020 ska genomföras.