Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 07 november 2020

Delvis fjärrundervisning från och med måndag 9/11

Med anledning av de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne har gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande den 29 oktober beslutat att mer fjärr- eller distansundervisning ska ske på de nationella programmen på våra gymnasieskolor. Detta för att minska smittspridning på skolan och i kollektivtrafiken.

Riktvärdet är att cirka 25 procent av det totala antalet elever vid gymnasieskolornas nationella program ska fjärr- eller distansundervisas.

Beslutet träder i kraft den 2 november och gäller tills vidare, men med möjlighet till att ompröva beslutet.

– De skärpta råden för Skåne måste tas på allvar. Vi gör den här förändringen för att minska smittspridningen. Den här åtgärden minskar trycket både på kollektivtrafiken och på våra skolor, säger Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.


Hur påverkar det Malmö latinskola?

Vår bedömning är att vi gärna vill ge så goda förutsättningar som möjligt till planering innan vi ställer om.

Vi har därför beslutat att vi kommer att påbörja fjärrundervisning årskursvis med start på måndag den 9/11.

Årskurserna kommer att ha ett rullande schema, där de var tredje vecka har fjärrundervisning:

 • V 46 (9/11 - 13/11)
  åk 3 fjärrundervisas (med undantag för ons 11/11 då det är NP i Sv3)

 • V47 (16/11 - 20/11)
  åk 2 fjärrundervisas

 • V48 (23/11 - 27/11)
  åk1 fjärrundervisas

 • V49 (30/11 - 4/12)
  åk 3 fjärrundervisas (undantag görs för 24 st teaterelever i åk 3)

 • V50 (7/12 - 11/12)
  åk 2 fjärrundervisas

 • V51 (14/12 - 18/12)
  åk 1 fjärrundervisas (med undantag för NP i Ma1c 17/11)

 • V52 (21/12 - 22/12)
  Måndag 21/12: samtliga årskurser på nationella program fjärrundervisas. D-dag.
  Tisdag 22/12: Digital julavslutning.

Vår gymnasiesärskola samt vårt förstärkta program kommer ej att fjärrundervisas.


/Fredrik Hemmensjö
Rektor Malmö latinskola

SKILLNAD PÅ FJÄRR- OCH DISTANSUNDERVISNING

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Vid distansundervisning är eleven åtskilda i både tid och rum. Fjärrundervisning kommer att användas i första hand.