Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 24 mars 2021

Information om återgång till delvis närundervisning

Nu när vi går tillbaka till undervisning på skolan igen vill vi understryka vikten av att ni följer de rekommendationer som finns. Det är ett väldigt känsligt läge som vi befinner oss i och vi måste alla hjälpas åt.

  • Ni måste stanna hemma om ni känner av några symptom.
  • Om ni skulle behöva hosta eller nysa så gör det i armvecket.
  • Tvätta händerna noga och använd er av den handsprit som finns tillgänglig.
  • Håll avstånd till varandra så gott ni bara kan!

Vi vill ej heller att ni interagerar med elever från andra klasser än er egen.

T.ex. vill vi inte att ni sitter i vår matsal såvida det inte är under er schemalagda lunchtid.

Vidare strävar vi efter att ha så många helklasser som möjligt uppdelade i två klassrum, allt för att minska risken för smittspridning.

Förhoppningsvis kommer någon form av normalläge att råda under slutet av terminen men framtill dess måste vi vara väldigt försiktiga.

De elever som befinner sig inne på skolan är enligt följande schema:

  • v 10 Åk 1 på plats
  • v 11 Åk 3 på plats
  • v 12 Åk 3 på plats måndag. Åk 2 på plats tisdag-fredag

  • v13 PÅSKLOV

  • v14 åk 3 på plats
  • v15 åk 2 och 3 på plats

MLF, vårt förstärkta program samt gymnasiesärskolan är på plats hela tiden.