Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 10 mars 2021

Färdighetsprov v12

Vi har färdighetsprov till alla våra estetiska program, inklusive spetsutbildningar och Särskild variant: naturvetenskap musik. Men i år är inget vanligt år…

Alla sökande får ett mail och/eller brev med information om vad som gäller för årets färdighetsprov på estetiska programmet. Kortfattat ser det ut så här:


ESTETISKA PROGRAMMET TEATER
Kontaktperson: biträdande rektor Birgitta Moberg

Du besöker skolan och är med under en dag för att få inblick hur det är att gå på teaterprogrammet. Du är med på ett pass, du ska framföra en monolog och sedan blir du intervjuad av lärarna. Du blir väl omhändertagen av elever i år 2.

Varmt välkommen till en spännande dag!
Vi serverar ej lunch, men bjuder på frukt och dricka.


ESTETISKA PROGRAMMET MUSIK
Kontaktperson: biträdande rektor Peter Hernqvist

ES-Musik, NA- Musik, Spets Musik
Sökande skickar in inspelning av musikprov.


ESTETISKA PROGRAMMET DANS
Kontaktperson: biträdande rektor Peter Hernqvist

Du kommer kallas till samtal som sker via videokonferens online (Google Meet). Inga dansprov i år.


ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORM
Kontaktperson: biträdande rektor Marie Johnsdotter Pihl

Inga fädighetspov. Endast antagning på betyg.


ESTETISKA PROGRAMMET ESTETIK & MEDIA
Kontaktperson: biträdande rektor Marie Johnsdotter Pihl

Inga fädighetspov. Endast antagning på betyg.


FAKTARUTA

Läs mer om hur antagning via färdighetsprov vanligtvis fungerar: KLICKA!öppnas i nytt fönster

Foto: Malmö latinskola