Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 28 maj 2021

Coronaviruset/ Covid-19

Fler elever kommer att få undervisning på gymnasieskolorna efter påsk. Det står klart sedan Folkhälsomyndigheten hävt sin nationella rekommendation för gymnasiet och Smittskydd Skåne justerat sin rekommendation.

Efter påsklovet rekommenderas att så stor del av undervisningen som möjligt sker som närundervisning under förutsättning att man tagit fasta på de råd som ges för att minska trängsel och risk för smittspridning. Minst två tredjedelar av eleverna bör enligt Smittskydd Skåne kunna få närundervisning i skolans lokaler samtidigt.

Vi följer ansvariga myndigheters rekommendationer och skolorna har planerat för att två tredjedelar av eleverna kan få undervisning på plats efter påsk. Det handlar i ett första skede om veckorna 14 och 15. Beroende på hur situationen utvecklar sig kan det därefter bli aktuellt för ytterligare förändringar.

Aktuellt från rektor Fredrik Hemmensjö:

Vi kommer inte öka upp till 100% pga av trängseln i skolan utan det blir en fortsättning av det upplägget som vi har nu. Ett upplägg där ES-programmet blir fortsatt prioriterat pga alla de praktiska inslagen samt att vi kommer göra undantag för de elever som ska skriva bedömningsstödsprov oavsett årskurs.

Dvs - de elever som skriver dessa prov får lov att göra det på plats!


Detta gäller för Malmö latinskola vecka 21-22:

v 21

 • Åk 3 på plats
 • Åk 1 på plats
 • Åk 2 ES på plats - övriga Fjärr och Distans

v 22

 • Åk 3 på plats tisdag
 • Åk 1 och Åk2 på plats måndag samt onsdag till fredag (samt enstaka klasser även tisdag efter överenskommelse med undervisande lärare)


Vissa mindre justeringar kan komma att göras

Observera att det snabbt kan ändras pga smittläget.

MLF, vårt förstärkta program samt gymnasiesärskolan är på plats hela tiden.

Vi vill påminna om att vi alla har ett ansvar för att minska risken för smittspridning.

Det är därför viktigt att vi alla fortsätter med att:

 • Stanna hemma om du är sjuk – gör självtest för covid-19
 • Var noggrann med din handhygien
 • Undvik att röra ögon, näsa, mun
 • Hosta/nys i armvecket
 • Försök att vara utomhus om du har rast.
 • Cykla till skolan om du kan

På Folkhälsomyndighetens hemsida och 1177.se finns mer information om hur man ska agera vid sjukdom.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

Läs mer på 1177.selänk till annan webbplats

Lättläst information på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats


Frånvaro och sjukanmälan

Eventuell frånvaro registreras/anmäls som vanligt. Se sidan sjukanmälan och frånvaro för mer info.länk till annan webbplats


Vad gäller om en elev är sjuk?

Elever som insjuknar under dagen eller kommer sjuka till skolan kommer att uppmanas att gå hem och utföra covid-19 test via 1177 snarast möjligt.

Vi har gjort en rad insatser för att minimera risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att städningen utökas. Det kommer också finnas goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten samt vid behov tillgång till handsprit.

Därutöver kommer vi att arbeta för att större samlingar av personer undviks. Det kan till exempel vara åtgärder så att det inte blir köbildning vid matsalarna samt att provskrivningar hålls i mindre grupper.

Vid behov kan beslut tas om att utöka fjärrundervisningen.

Årets studentavslutningar blir inte som vanligt. Malmö stad tittar för närvarande närmare på frågan om vilka förutsättningar som finns för studentavslutningar som följer myndigheternas rekommendationer. Samtidigt inväntas nationella rekommendationer kring studentavslutningar.

Foto: Folkhälsomyndigheten