Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 25 maj 2021

Information om samverkan i projekt som drivs av Region Skåne för enklare tillgång till test för covid-19

Folkhälsomyndigeten har lyft fram behov av ökad testning och smittspårning av covid-19 i skolmiljöer. För att underlätta för vårdnadshavare att få tillgång till covid-19-test för barn har Region Skåne startat ett projekt i samverkan med åtta högstadie- och gymnasieskolor i Malmö och Lund där Malmö latinskola medverkar. Projektet kommer att pågå från slutet av maj fram till sommarlovet. 

Projektet innebär att Region Skåne kommer att erbjuda covid-19-test till elever som är symptomfria men som behöver testa sig för att de går i en klass där elev har insjuknat i covid-19. Upplägget kommer att vara följande:

  • Gymnasieskolor – Eleven tar sitt prov under skoldagen, registrerar digitalt med hjälp av mobilapp och e-legitimation och lämnar sedan i insamlingsbox som finns på skolan.

Instruktion hur man tar prov och registrerar med mobilapp och e-legitimation finns med testet som delas ut. Provsvar finns på 1177.se (inloggning med e-legitimation) eftermiddag/kväll dagen efter att testet lämnats in på skolan.

Det är helt frivilligt att utnyttja de test som erbjuds i projektet och du som vårdnadshavare kan istället utnyttja egenprovtagning som bokas på 1177.se.

För att kunna delta i projektet krävs samma utrustning som vid inloggning på 1177.se: En mobiltelefon som kan scanna QR-kod samt att ditt barn har en e-legitimation (mobilt BankID eller Freja eID+).

Om ditt barn är sjukt eller blir sjuk får hen inte hämta eller lämna in test på skolan.

Om ditt barn inte har e-legitimation kan ni inte använda denna provtagning. Ni kan då i stället kontakta vårdcentralen som kan hjälpa till om ditt barn har symtom som kan vara covid-19.

Observera att det är viktigt att eleven inte går till skolan om hen har symtom som kan vara covid-19.

 

FAKTARUTA

Information om samverkan i projekt som drivs av Region Skåne för enklare tillgång till test för covid-19

2021-05-20

Informationen framtagen av Mattias Waldeck och Richard Davidsson, Region Skåne.