Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 17 augusti 2020

För dig som går i 9:an

Våra elever skapar en levande skola där konstarterna, media och vetenskaperna möts.

Malmö latinskola är en plats för skapande och lärande. I våra lokaler ryms allt från naturvetenskap och media till utställningar och föreställningar.

Att bry sig om och att påverka är viktigt för både elever och personal på Malmö latinskola. Vi arbetar för att du ska få handlingskompetens för att kunna förändra det samhälle vi lever i.

Vi har öppet hus i november och januari.

Att besöka öppet hus är ett bra sätt för dig att skapa dig en bild av skolan, träffa lärare och elever och att få svar på alla dina frågor. Du har också möjlighet att träffa våra elevambassadörer som kan visa runt och berätta hur det är att vara elev på Malmö latinskola.

Välkommen till oss!

Malmö latins elevkår är skapad av eleverna på skolan, för eleverna. Vi anordnar evenemang, både nya men även våra traditionsenliga såsom kanalracet, insparken, balen och lika latinveckan.

Inom elevkåren har även elever på skolan chansen att påverka sin egen skoltid och föra fram viktiga frågor. Elevkåren drivs framförallt av oss i elevkårsstyrelsen, men varje elev på skolan är engagerad på ett eller annat sätt.

Det finns även olika utskott inom elevkåren: Tifoutskottet, Human Voices, Tetrisutskottet, Game of Thronesutskottet, Latins Skateutskott, Idrottsutskottet, Balkommittén, Meme de latin, Systerskapskören, Studentkommittén och Latin mot rasism.

Läs mer om elevkåren.

Varje klass har ett klasschema med lektioner som är gemensamma för alla elever i klassen. Inom klassen kan schemat variera för varje elev beroende på de val av kurser som eleverna har gjort. Oftast börjar lektionerna klockan 08.30.

Det kan ske ändringar i schemat. Schemat läggs i samarbete med arbetslagen så att schemat underlättar ämnesövergripande undervisning, projekt, teman med mera.

Du kan se våra scheman online här.

Vi har färdighetsprov till alla våra estetiska utbildningar inklusive natur musik.

Information om färdighetsprovet.