Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 18 februari 2021

Färdighetsprov

Vi har färdighetsprov till alla våra estetiska program, inklusive spetsutbildningar och Särskild variant: naturvetenskap musik.

Vid den slutliga antagningen fördelas upp till 1/3 av platserna till sökande på basis av färdighetsprov och 2/3 på basis av slutbetyg på de estetiska inriktningarna. Har du sökt ett estetiskt program blir du kallad till färdighetsprov i mars månad.

För Spetsutbildning musik och Särskild variant - naturvetenskap musik gäller andra regler, se nedan.

Proven sker under mars månad på skolan.

Läs mer om våra olika prövningar.

På spetsutbildningen och särskild variant krävs det ett godkänt prov för att du ska komma in på utbildningen.


Beskrivning av våra prövningar

Du kan komma in på Estetiska programmet bild och formgivning via dina betyg eller via färdighetsprov, förutsatt att du är behörig till Estetiska programmet.

Provet innebär dels att du utför en formstudie individuellt och dels gör en presentation av dig själv i bildform. Vem är du? Varför vill du läsa Bild- och formgivning? Du kan välja att arbeta två- eller tredimensionellt med en teknik som du känner att du är bra på. På så sätt får du möjlighet att visa din talang inom ett bildområde som du kan.

Skolan tillhandahåller det material som behövs för att lösa dina uppgifter, du behöver alltså inte ta någonting med dig till provet. Båda uppgifterna är tidsbegränsade och utgör tillsammans med din arbetsprocess det färdighetsprov som bedöms av juryn.

Vid den slutliga antagningen fördelas upp till 1/3 av platserna till sökande på basis av färdighetsprov och 2/3 på basis av slutbetyg.

Juryns bedömning utgör underlag för gymnasieantagningens beslut om slutlig antagning. Detaljerade uppgifter om resultat på färdighetsprovet meddelas endast vid särskild förfrågan.

Färdighetsprovet sker under mars månad.

Du kan komma in på Estetiska programmet dans via dina betyg eller via färdighetsprov, förutsatt att du är behörig till Estetiska programmet.

Du deltar i en lektion som innehåller olika danstekniker. Du kommer att få göra en kortare improvisation i grupp och ett rörelseprov. Förutom dansprovet ingår en kortare intervju.

Vid den slutliga antagningen fördelas upp till 1/3 av platserna till sökande på basis av färdighetsprov och 2/3 på basis av slutbetyg.

Juryns bedömning utgör underlag för gymnasieantagningens beslut om slutlig antagning. Detaljerade uppgifter om resultat på färdighetsprovet meddelas endast vid särskild förfrågan.

Färdighetsprovet sker under mars månad.

Du kan komma in på Estetiska programmet estetik och media via dina betyg eller via färdighetsprov, förutsatt att du är behörig till Estetiska programmet.

Provet innebär dels att du deltar i praktiska övningar och dels en intervju där du besvarar frågor som bland annat: Vem är du? Varför vill du läsa den inriktning som du har valt?

I den praktiska delen får du möjlighet att visa din talang inom foto, grafisk kommunikation eller film- och TV-produktion. Skolan tillhandahåller det material som behövs för att lösa dina uppgifter, du behöver alltså inte ta någonting med dig till provet.

Båda uppgifterna är tidsbegränsade och utgör tillsammans med din arbetsprocess det färdighetsprov som bedöms av juryn.

Vid den slutliga antagningen fördelas upp till 1/3 av platserna till sökande på basis av färdighetsprov och 2/3 på basis av slutbetyg.

Juryns bedömning utgör underlag för gymnasieantagningens beslut om slutlig antagning. Detaljerade uppgifter om resultat på färdighetsprovet meddelas endast vid särskild förfrågan.

Färdighetsprovet sker under mars månad.

För att bli kallad till färdighetsprov måste du ha utbildningarna rangordnade som val 1-3.

Du får max 10 minuter på dig att spela/sjunga ett stycke som du har valt själv. Det du väljer att spela ska motsvara den nivå du har på ditt instrument eftersom provet ligger till grund för sammansättningen av din blivande ensemble.

Behöver du ackompanjemang får du gärna ta med egen ackompanjatör eller maila/skicka dina noter till oss minst en vecka i förväg, så ordnar vi ackompanjatör åt dig Det går också bra att ta med inspelat komp på CD eller MP3.

Klassisk-, pop-, rock-, jazz-, folkmusikprofil
Medtag eget instrument.

Vid den slutliga antagningen fördelas upp till 1/3 av platserna till sökande på basis av färdighetsprov och 2/3 på basis av slutbetyg.

Juryns bedömning utgör underlag för gymnasieantagningens beslut om slutlig antagning. Detaljerade uppgifter om resultat på färdighetsprovet meddelas endast vid särskild förfrågan.

Färdighetsprovet sker under mars månad.

För att bli kallad till färdighetsprov måste du ha utbildningarna rangordnade som val 1-3.

Till båda våra program gör du ett färdighetsprov. Du kan komma in på Estetiska programmet teater via dina betyg eller via provet, förutsatt att du är behörig till Estetiska programmet. På Spetsutbildningen krävs det ett godkänt prov för att du ska komma in.

Första provet - alla

På förmiddagen din sökdag deltar du tillsammans med övriga sökande i en teaterlektion, både sökande till ES Teater och till Spetsutbildningen. I teaterlektionen ingår skådespelarövningar, improvisationer, rörelse samt samarbetsövningar.

Därefter får du individuellt inför en teaterlärare visa upp en scen som du själv förberett. Du ska välja en av de scener som vi skickar ut tillsammans med kallelsen. En kortare intervju avslutar provet.

Du kommer också att få vara med om en textanalys, där du tillsammans med andra sökande får tolka en teatertext. Detta görs som en övning och ingår inte i provet.

Andra provet - Spetssökande

Här fortsätter du under hela eftermiddagen, tillsammans med de andra som söker spets, med skådespelarövningar. Vidare får du ta regi, samspela samt förbereda lite ny text, som du sedan arbetar med inför juryn både i grupp och individuellt.

Antagningen

Vid den slutliga antagningen till ES Teater fördelas upp till 1/3 av platserna till sökande på basis av färdighetsprov och 2/3 på basis av slutbetyg.

Till Spetsutbildningen krävs, förutom slutbetyg, ett godkänt färdighetsprov.

Juryns bedömning utgör underlag för gymnasieantagningens beslut om slutlig antagning. Detaljerade uppgifter om resultat på färdighetsprovet meddelas endast vid särskild förfrågan.

Färdighetsprovet sker under mars månad.

För att bli kallad till färdighetsprov måste du ha utbildningarna rangordnade som val 1-3.

För att räknas som behörig till Spetsutbildning musik krävs att färdighetsprovet är godkänt.

Du får max 15 minuter på dig att sjunga eller spela. Som komplement kommer vi eventuellt att be dig att utföra oförberedda övningar som t.ex. härmövningar. Provet ska visa att du kan följa undervisningen på högskoleförberedande nivå.

Behöver du ackompanjemang får du gärna ta med egen ackompanjatör eller maila/skicka dina noter till oss minst en vecka i förväg, så ordnar vi ackompanjatör åt dig. Det går också bra att ta med inspelat komp på CD eller MP3.

Klassisk profil - instrument
Du får spela dels ett stycke som du har valt själv och dels ett stycke som vi har valt. Det stycke vi har valt läggs ut den 16/2 i länken nedan. Medtag eget instrument.

Länk till obligatoriska stycken som du framför under prövningen!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klassisk profil - sång
Du ska sjunga två sånger från den klassiska repertoaren som du väljer själv. Åtminstone en av dessa ska vara med pianoackompanjemang.

Länk till förslag på stycken du kan framföra under prövningen!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pop-, rock-, jazz-, folkmusikprofil - instrument
Förbered två valfria låtar. Söker du specifikt jazzgenren så ska du visa oss någon form av improvisation. Ta med ditt instrument.

Pop-, rock-, jazz-, folkmusikprofil - sång
Förbered två valfria låtar.

Bedömning och antagning
Juryns bedömning utgör underlag för gymnasieantagningens beslut om slutlig antagning. Antagningen sker genom att betygets meritvärde och poängnivån på färdighetsprovet läggs samman. Detaljerade uppgifter om resultat på färdighetsprovet meddelas endast vid särskild förfrågan.

Färdighetsprovet sker under mars månad.

Kallelse och genomförande
För att bli kallad till färdighetsprov måste du ha utbildningarna rangordnade som val 1-3.

Du får max tio minuter på dig att spela/sjunga ett stycke som du har valt själv. Det du väljer att framföra ska motsvara den nivå du har på ditt instrument, eftersom provet ligger till grund för sammansättningen av din blivande ensemble. Det kan även hända att vi ber dig göra enklare oförberedda övningar, t.ex. härmövningar.

Behöver du ackompanjemang får du gärna ta med egen ackompanjatör eller maila/skicka dina noter till oss minst en vecka i förväg, så ordnar vi ackompanjatör åt dig. Det går också bra att ta med inspelat komp på CD eller MP3.

Klassisk profil, pop-, rock-, jazz- och folkmusikprofil: Medtag eget instrument.

Färdighetsprovet sker under mars månad.


Bedömning
Du träffar en jury som lyssnar på dig och gör en bedömning av din nivå. Juryns bedömning utgör underlag för gymnasieantagningens beslut om slutlig antagning. Antagningen sker genom att betygets meritvärde och poängnivån på färdighetsprovet läggs samman. Detaljerade uppgifter om resultat på färdighetsprovet meddelas endast vid särskild förfrågan.

För att bli godkänd på antagningsproven till latinskolans Särskild variant - naturvetenskap musik krävs följande:

Godkänd musikalisk nivå innebär grundläggande färdigheter på ditt instrument. Du ska kunna hantera ditt instrument med viss säkerhet samt ha utvecklad sång-/spelteknik. Vi bedömer även ditt musikaliska uttryck.

Juryn gör en bedömning av din prestation enligt en på förhand uppgjord poängskala. På spetsutbildningarna i musik och särskild variant NA-Musik krävs godkänt färdighetsprov för behörighet till utbildningen. Juryn gör en bedömning av din prestation i intervallet 0-50p. 40p och däröver indikerar mycket goda musikaliska förkunskaper, under 20p indikerar prestationer på nybörjarnivå. Alla jurymedlemmar sätter poäng. Färdighetsprovet ska fastställa om du är behörig till utbildningen. Alla sökande med grundläggande färdigheter på sitt instrument ska anses vara behöriga till utbildningen.

Färdighetsprovet sker under mars månad.

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Estelle Beatrice Jepsen, Johanna Nielsen / ssmokingcamera.com