Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 05 juli 2018

Trivsel, trygghet och kvalitet

Vi vet att det är viktigt för din trygghet och för dina studier med bra relationer. Skolan har flera biträdande rektorer som sitter nära dig och dina lärare, vilket gör att vi pratar om den “lilla skolan” i den stora.

På Malmö latinskola går cirka 1100 elever på nio olika utbildningar. Det betyder att vi kan erbjuda dig valmöjligheter över programgränserna. Du kan till exempel gå på estetprogrammet och välja extra matematik eller på natur och välja ljudproduktion.

Vi vill att ni ska få en chans att lära känna varandra och att alla ska känna sig trygga. När du kommer till oss börjar vi med två introduktionsdagar. Då har nya ettor skolan helt för sig själva och lärare och övrig personal kan lägga allt sitt fokus på dig. Vi får väldigt höga värden när vi undersöker om eleverna känner sig trygga på skolan. Vi siktar på 100 % och vi är nära nu.

Vi erbjuder en bra elevhälsa och ett bra studiestöd med kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och studievägledare. Vi har även en studieverkstad där du kan få extra stöd med studierna. 

Läs mer på studieverkstadens egen hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är viktigt att du som elev ska känna dig trygg och säker på vår skola för att fullt ut kunna koncentrera dig på dina studier. Skolan karakteriseras av öppenhet, trivsel och goda relationer mellan elever och personal.

Vår vision är en verksamhet utan diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Frågor som rör likabehandling, jämställdhet och människors lika värde är lika viktiga på alla våra program.

Läs mer om hur vi arbetar med människors lika värde i vår likabehandlingsplan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utifrån utvärderingar har vi kommit fram till en rad ordningsregler som skall bidra till en bra arbetsmiljö. Tillsammans med eleverna på vår skola har vi utformat ordningsregler samt ett förhållningssätt till hur vi på bästa sätt kan arbeta med digitala verktyg och tjänster.

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.

Foto: Skolans arkiv