Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 11 januari 2021

Bild och formgivning

Vi arbetar med det kreativa skapandet i fokus. Det innebär att du får möjlighet och stimulans att utforska och utveckla din egen kreativa förmåga i ditt bildarbete. Utbildningen lägger stor vikt vid eget skapande såväl individuellt som i samarbete med andra.

Vi gör ofta studiebesök som inspiration till ett nytt kunskapsområde och utnyttjar regionens rika konst- och kulturutbud – Malmö latinskola ligger ju mitt i Malmö!


På inriktning Bild och formgivning ingår det att arbeta med många spännande tekniker i våra fräscha och välutrustade lokaler. Du har möjlighet att jobba med teckning, grafisk illustration, måleri, skulptur, keramik, grafik , foto, film, design, arkitektur och digitalt skapande. Tredje året kan du fördjupa dig inom något bild- eller formområde.

Du kommer att få ställa ut och presentera dina färdiga arbeten samtidigt som du på olika sätt upplever och tolkar andras. Utbildningen tränar dig i att omsätta teorier, kunskaper och idéer till verklighet, vilket du kommer att ha nytta av under ditt yrkesverksamma liv.

Genom att välja inriktning Bild och formgivning på Malmö latinskola blir du en del av en spännande och utvecklande miljö. Du kommer bland annat att möta elever från andra estetiska inriktningar, vilket skapar många möjligheter för gemensamma produktioner och projekt.

Utbildningen är högskoleförberedande och ger dig som har intresse för bildkonst en god grund för vidare studier på dels folkhögskolor, konst- och designhögskolor i Sverige och i utlandet, dels andra högskoleutbildningar inom humanistiska och samhällsvetenskapliga områden.

Genom att välja inriktning Bild och formgivning på Malmö latinskola har du alla möjligheter att förverkliga dina konstnärliga drömmar!


Du kan komma in på Estetiska programmet dans via dina betyg eller via färdighetsprov.

Läs mer om färdighetsprovet.

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 500 poäng

Exempel på kurser kommer inom kort.
PROGRAM­FÖRDJUPNING sammanlagt 500 poäng

Bild och form – specialisering(100 p)
Design 1 (100 p)
Digitalt skapande 1(100 p)
Fotografisk bild 1 (100 p)
Grafisk illustration (100 p) 

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Fredrik Johansson elvanfoto.se & Estelle Beatrice Jepsen