Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 07 november 2020

Gymnasiesärskola
Estetiska verksamheter -
OBS! Ingen antagning HT2021!

Estetiska verksamheter vänder sig till dig som är intresserad av att utvecklas inom bild, musik, teater och skapande i en kreativ skolmiljö. Här får du prova olika konstarter och använda din fantasi, nyfikenhet och kreativitet.

Du får uppleva många teaterföreställningar, konserter och konst- utställningar. Du läser också ämne som engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska.

Under tiden du läser här gör du APL (arbetsplatsförlagd utbildning). Vi finner din plats tillsammans med SYV, mentor och dig själv. Vi förbereder även för ett vuxenliv både vad gäller vidare studier, arbete, boende och fritid.

Programmet är fyraårigt och under ditt sista år gör du ett gymnasiesärskolearbete.

Malmö latinskola är en stor, centralt belägen gymnasieskola med 1200 elever. Som elev på gymnasiesärskolans program ingår du oftast i en grupp med cirka 9 elever men en del lektioner i veckan är ni 18 elever som har till exempel idrott, teater och musik tillsammans.

På skolan har gymnasiesärskolan två hemklassrum och ett uppehållsrum, men använder även skolans specialsalar för t.ex. bild och form, dans, musik och teater. Det finns många tillfällen att ta del av andra elevers teater- och dansföreställningar, konstutställningar m.m.

Malmö latinskola har en livlig och kreativ miljö. För att trivas och utvecklas hos oss bör du tycka om när det är mycket folk omkring dig och vilja sträva efter självständighet.


POÄNGPLAN
ESTETISKA VERKSAMHETER


Gymnasiesärskolegemensamma ämnen

900 poängEngelska 1

100 pEstetisk verksamhet

100 pHistoria 1

100 pIdrott och hälsa

200 pMatematik

100 pNaturkunskap 1

50 pReligionskunskap 1

50 pSamhällskunskap 1

50 pSvenska / Svenska som andraspråk 1

200 pProgramgemensamma ämnen

500 poängEstetisk kommunikation 1-2

200 pKonst och kultur

100 pMedieproduktion

100 pSvenska / Svenska som andraspråk 2

100 pIndividuella val

200 poängProgramfördjupning

800 poängGymnasiesärskolearbete

100 poäng


INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng

Exempel på kurser kommer
inom kort.

PROGRAM­FÖRDJUPNING sammanlagt 800 poäng

Bild, 100 p
Dans, 200 p
Digitalt skapande, 100 p
Foto, 100 p
Litteratur, 100 p
Musik, 100 p
Teater, 100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Colourbox & Freddy Billqvist