Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 06 november 2020

Humanistiska programmet

Tycker du om att läsa och skriva? Kanske tycker du om språk, är intresserad av historia och vill lära digom olika estetiska uttrycksformer som konst, musik och dans? Om du också är nyfiken på de stora existentiella livsfrågorna så är humanistiska programmet definitivt något för dig.

I många kurser på programmet, bland annat ämnena filosofi och psykologi, får du tillfälle att reflektera och diskutera. På humanistiska programmet studerar vi människan i ett historiskt perspektiv och lär oss att se samband mellan då och nu. Vi fördjupar oss i såväl kulturarv som nutida samhällsfrågor.

Du får också möjlighet att utöka dina kunskaper i och om språk och att lära dig se kopplingen mellan språk och kultur, eftersom språk är grunden för all mänsklig kommunikation.

Då engelska språket har en viktig ställning i världen erbjuds du förtur till den valbara kursen Creative Writing in English där du studerar skönlitterära texter på engelska och också får tillfälle att själv skriva olika typer av texter. Förutom engelska och moderna språk läser dessutom alla humanister hos oss Latin och Människans språk.

I kursen Kulturstudier i Greater Copenhagen genomförs år 2 och 3 studiebesök där kunskaperna som du tillägnar dig under gymnasietiden får en praktisk tillämpning genom exempelvis skapandet av egna utställningar och informationsbroschyrer eller andra skrifter. Dessutom besöker vi flera museer och andra kulturinrättningar samt lyssnar på föreläsare från bl.a. Lunds universitet

Programmet är högskoleförberedande och ger dig en klassisk bildning inom humaniora samt goda grunder för fortsatta universitetsstudier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Efter studierna kan du utbilda dig till yrken som kräver en bred språklig, kulturell och social kompetens som exempelvis arkeolog, bibliotekarie, copywriter, psykolog, jurist, tolk, översättare, UD/EU-tjänsteman, förlagsredaktör, lärare, informatör eller journalist.

Vi tycker att det är viktigt att du som elev får möjlighet att sätta din egen prägel på utbildningen. Därför har du 300 poäng som du kan använda för att fördjupa dig i något som intresserar dig.

POÄNGPLAN
HUMANISTISKA PROGRAMMET


Gymnasiegemensamma ämnen

1150 poängEngelska (5-6)

200 pHistoria (1b-2b)

200 pIdrott och hälsa (1)

100 pMatematik (1b)

100 pNaturkunskap (1b)

100 pReligionskunskap (1)

50 pSamhällskunskap (1b)

100 pSvenska (1-3) / Svenska som andraspråk (1-3)

300 pProgramgemensamma ämnen

350 poängFilosofi (1)

50 pModerna språk

200 pMänniskans språk

100 pInriktning Kultur

600 poängFilosofi (1)

50 pPsykologi (1)

50 pKultur- och idéhistoria

100 pSamtida kulturuttryck

100 pSvenska (Litteratur)

100 pLatin – språk och kultur (1)

100 pKulturstudier i Greater Copenhagen

100 pIndividuella val (se inriktning)

300 poängProgramfördjupning (se inriktning)

600 poängGymnasiearbete

100 poängPrograminriktat val erbjuds i mån av plats på alla nationella program. Det vill säga efter att alla behöriga sökande till det nationella programmet fått plats.

Läs mer om programinriktat val.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Foto: Frasse Franzén, Colourbox