Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 01 september 2020

Individuellt alternativ
Estetik och media – förstärkt program

På Malmö latinskola erbjuder vi estetiska programmet med inriktning estetik och media som ett individuellt alternativ för dig med neuropsykiatrisk diagnos. Vill du utveckla dig inom kreativa ämnen såsom bild och mediaproduktion är detta en utbildning för dig.

Det är samma utbildning, kvalitet och förkunskapskrav som till nationellt program - men du läser i lugnare takt och får extra stöd för att lyckas med din utbildning.

Utbildningen är högskoleförberedande och har samma kursinnehåll som det estetiska programmet och ger 2500 poäng och gymnasieexamen, men du läser utbildningen under fyra år istället för tre år.

Undervisningen och lokalerna är anpassade efter dina behov i klasser om ca 10 elever. Du har eget hemklassrum med egna arbetsplatser och en anpassad miljö för studiero.

Vi arbetar utifrån ett elevfokus, att alla ska känna sig trygga och ha möjlighet att utvecklas i sin egen takt.

Personalen är vidareutbildade inom neuropsykiatri och lärarna har god erfarenhet av att anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov. Under varje lektion finns det också en socialpedagog / elevassistent i varje klass för att stötta dig i ditt skolarbete.


POÄNGPLAN
ESTETISK OCH MEDIA – FÖRSTÄRKT PROGRAM


Gymnasiegemensamma ämnen

1050 poängEngelska

200 pHistoria

100 pIdrott och hälsa

100 pMatematik

100 pNaturkunskap

100 pReligionskunskap

50 pSamhällskunskap 1

100 pSvenska / Svenska som andraspråk

300 pProfilering

1150 poängBild

300 pBildteori

100 pForm

100 pDigitalt skapande

100 pEstetisk kommunikation

100 pHistoria

100 pKulturhistoria

50 pMediekurser

300 pIndividuellt val

200 poängGymnasiearbete

100 poäng


Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Jenny Lindgren, Maria Göransson