Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 15 mars 2018

Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av aktuella samhällsfrågor? Vill du få en ökad förståelse för hur världen fungerar och hur du kan påverka?

Malmö Latinskola har två inriktningar av det samhällsvetenskapliga programmet – inriktning samhällsvetenskap samt inriktning medier, information & kommunikation. Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av samhällsfrågor lokalt och globalt, du som vill påverka och utveckla. Båda inriktningarna ger dig en bred behörighet inför studier vid universitet och högskola.

Inriktning Medier, information och kommunikation ger dig kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av ett journalistiskt arbetssätt för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. Du får skriva artiklar, göra intervjuer och olika medieproduktioner samt sammanställa fakta på ett läsvänligt och kommunikativt sätt.

Läs mer om inriktningen medier, information & kommunikation.

Är du intresserad av globala frågor? Vill du förstå hur världen hänger ihop? Tycker du att internationellt arbete verkar intressant?

Läs mer om inriktningen samhällsvetenskap.

POÄNGPLAN
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET


Gymnasiegemensamma ämnen

1150 poängEngelska (5-6)

200 pHistoria

100 pIdrott och hälsa

100 pMatematik (1b-2b)

200 pNaturkunskap

100 pReligionskunskap

50 pSamhällskunskap

100 pSvenska (1-3) / Svenska som andraspråk (1-3)

300 pProgramgemensamma ämnen

300 poängFilosofi (1)

50 pPsykologi (1)

50 pModerna språk

200 pInriktningsämnen
Inriktning medier, information & kommunikation:

350 pMediekommunikation (Journalistik, reklam och information 1)

100 pMedieproduktion (1)

100 pMedier, samhälle och kommunikation (1)

100 pPsykologi (2a)

50 pInriktning samhällsvetenskap:

450 pGeografi (1)

100 pHistoria (2a)

100 pReligionskunskap (2)

50 pSamhällskunskap (2-3)

200 pIndividuella val (se inriktning)

200 poängProgramfördjupning (se inriktning)

300-400 pGymnasiearbete

100 poäng


Foto: Johanna Nielsen, Daris Dedeic