Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 28 januari 2021

Samhällsvetenskap

Är du intresserad av globala frågor? Vill du förstå hur världen hänger ihop? Tycker du att internationellt arbete verkar intressant?

cc: 0

Med olika samhällsvetenskapliga metoder och teorier lär du dig att tolka och förstå världen och samhällsfrågorna bättre. Vi arbetar utifrån en treårig utveckling kopplat till examensmålen för samhällsprogrammet som innebär att genom ämnesövergripande projekt i varje årskurs förbereds eleverna för sitt gymnasiearbete i årskurs tre och mot högre studier.

Utvecklingen sker genom att utforska världen först lokalt, sedan regionalt och till sist globalt. Den här processen fördjupar din förståelse för de samhällsproblem och utmaningar som finns i framtiden.

Samhällsvetenskapsprogrammet med internationell profil ger kunskaper om det globala samhället. Profilens fokus ligger på samhällsfrågor som demokrati, mänskliga rättigheter och ett hållbart samhälle.

I arbetet med samhällsfrågorna tittar vi exempelvis på hur allt ifrån miljöproblem och konflikter till klassklyftor, könsroller och segregation påverkar våra samhällen lokalt och globalt.

Vi strävar efter att arbete ska kännas meningsfullt och kopplat till verkligheten, detta gör vi bland annat genom att arrangera FN-rollspel, göra fältstudier utomlands och ett nära samarbete med organisationer som bl.a. FN-förbundet och Amnesty.

Profilen riktar sig till dig som är intresserad av att förstå människor, vad som driver oss och hur vi påverkas. Här får du gedigen kunskap om samhället, hur vi människor fungerar och kommunicerar och hur vi påverkas av allt som händer runt omkring oss.

Som elev på inriktningen beteendevetenskap - profil psykologi på samhällsvetenskapsprogrammet - får du bland annat lära dig mer om:

  • människors beteenden
  • hur identitet skapas
  • hur grupper bildas och fungerar
  • hur individen påverkas av små och stora händelser i världen

INDIVIDUELLA VAL
sammanlagt 200 poäng
 


PROGRAM­FÖRDJUPNING sammanlagt 300 poäng

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 2, 100 p
Internationella relationer,100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Daris Dedeaic, Jonas Sjögren