Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 07 november 2020

Särskild variant – naturvetenskap musik

Här kombinerar du naturvetenskapliga studier med ditt musikintresse. Utbildningen följer Naturvetenskapsprogrammets examensmål och du läser de programgemensamma ämnena.

Till särskild variant musik krävs det ett godkänt prov för att du ska komma in.

Kallelse och genomförande
För att bli kallad till färdighetsprov måste du ha utbildningarna rangordnade som val 1-3.

Du får max tio minuter på dig att spela/sjunga ett stycke som du har valt själv. Det du väljer att framföra ska motsvara den nivå du har på ditt instrument, eftersom provet ligger till grund för sammansättningen av din blivande ensemble. Det kan även hända att vi ber dig göra enklare oförberedda övningar, t.ex. härmövningar.

Behöver du ackompanjemang får du gärna ta med egen ackompanjatör eller maila/skicka dina noter till oss minst en vecka i förväg, så ordnar vi ackompanjatör åt dig. Det går också bra att ta med inspelat komp på CD eller MP3.

Klassisk profil, pop-, rock-, jazz- och folkmusikprofil: Medtag eget instrument.

Färdighetsprovet sker i mars månad.


Bedömning
Du träffar en jury som lyssnar på dig och gör en bedömning av din nivå. Juryns bedömning utgör underlag för gymnasieantagningens beslut om slutlig antagning. Antagningen sker genom att betygets meritvärde och poängnivån på färdighetsprovet läggs samman. Detaljerade uppgifter om resultat på färdighetsprovet meddelas endast vid särskild förfrågan.

För att bli godkänd på antagningsproven till latinskolans Särskild variant - naturvetenskap musik krävs följande:

Godkänd musikalisk nivå innebär grundläggande färdigheter på ditt instrument. Du ska kunna hantera ditt instrument med viss säkerhet samt ha utvecklad sång-/spelteknik. Vi bedömer även ditt musikaliska uttryck.

Juryn gör en bedömning av din prestation enligt en på förhand uppgjord poängskala. På spetsutbildningarna i musik och särskild variant NA-Musik krävs godkänt färdighetsprov för behörighet till utbildningen. Juryn gör en bedömning av din prestation i intervallet 0-50p. 40p och däröver indikerar mycket goda musikaliska förkunskaper, under 20p indikerar prestationer på nybörjarnivå. Alla jurymedlemmar sätter poäng. Färdighetsprovet ska fastställa om du är behörig till utbildningen. Alla sökande med grundläggande färdigheter på sitt instrument ska anses vara behöriga till utbildningen.

Kolla in våra andra musikutbildningar:

BEHÖRIGHET
För att vara behörig till Särskild variant musik
måste du vara godkänd på färdighetsprovet.


Istället för Biologi 2 och Kemi 2 får du musikkurser:

  • Individuell undervisning på ett instrument eller sång 30 minuter/vecka.
  • Ensemble och kör tillsammans med elever från ES-musik och Spetsutbildningen
  • Gehörs-och musiklära 1

Kurserna Biologi 2 och Kemi 2 kan du självklart välja till för att få full NA-behörighet.


POÄNGPLAN
SÄRSKILD VARIANT – MUSIK


Gymnasiegemensamma ämnen

1150 poängEngelska (5-6)

200 pHistoria

100 pIdrott och hälsa

100 pMatematik (1c-3c)

300 pReligionskunskap

50 pSamhällskunskap

100 pSvenska (1-3) / Svenska som andraspråk (1-3)

300 pProgramgemensamma ämnen

450 poängBiologi (1)

100 pFysik (1)

150 pKemi (1)

100 pModerna språk

100 pProfilering

400 poängInstrument eller sång

100 pEnsemble med körsång

200 pMusikteori

100 pIndividuella val

200 poängProgramfördjupning

200 poängGymnasiearbete

100 poäng


Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Skolans arkiv