Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 05 november 2020

Spetsutbildning musik

Spetsutbildningen i musik ger dig ännu mer undervisningstid i musik. Du får en extra satsning för eftergymnasiala musikstudier. Utbildningen ger samma behörighet till högskolan som estetiska programmet, inriktning musik. Spetsutbildningen är riksrekryterande.

På spetsutbildningen har du också möjlighet att fortsätta med ditt moderna språk, välja mer matematik, naturkunskap och engelska.

För att vara behörig till spetsutbildningen musik måste du vara godkänd på färdighetsprovet.

Läs mer om färdighetsprovet.

Programmet består av 6 delar, gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, profilering, programfördjupning, individuellt val och gymnasiearbete. Läs mer i poängplanen längre ner på sidan.

POÄNGPLAN
SPETSUTBILDNING – MUSIK


Gymnasiegemensamma ämnen

1150 poängEngelska (5-6)

200 pHistoria (1b-2b-kultur)

200 pIdrott och hälsa

100 pMatematik (1b)

100 pNaturkunskap (1b)

100 pReligionskunskap (1)

50 pSamhällskunskap (1b)

100 pSvenska (1-3) / Svenska som andraspråk (1-3)

300 pProgramgemensamma ämnen

150 poängEstetisk kommunikation

100 pKonst och kultur

50 pIndividuella val

200 poängProgramfördjupning

500 poängGymnasiearbete

100 poäng


INRIKTNINGSÄMNEN
sammanlagt 400 poäng

Gehörs- och musiklära 1
(100 p)
Ensemble med körsång (200 p)
Instrument eller sång 2 (100 p)

PROGRAM­FÖRDJUPNING sammanlagt 500 poäng

Gehörs- och musiklära 2
(100 p)
Ensemble 2 (100 p)
Instrument eller sång 3 (100 p)
Valbara kurser (200 p)

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Terje Thiwång